Alevilik

 

Özet:

 

Aleviliğin İnanç Kaynakları ( Doç. Dr. Ali Yaman )

Alevi-Bektaşi İnancının Temel Kavramları ( Dr. Özgür Savaşçı )

EHLİ BEYT VE 12 İMAM ÇİZELGESİ-MİLADİ ( Kazim Balaban )

EHLİ BEYT VE 12 İMAM ÇİZELGESİ-HİCRİ  ( Kazim Balaban )

Anadolu Aleviliği'nde Ocak Sistemi ve Dedelik Kurumu ( Doç. Dr. Ali Yaman )

Hz. Ali Öz Deyişler ( Kazim Balaban )

 

Aleviliğin Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi ( Alevi Akademisi )

Alevilik Kisa Tanimi ( Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu )

ALEVİLİK  NEDİR ( Alevi Islam Din Hizmetleri – CEM Vakfi )

 

 

 

Şah Hatayi

Muhammed Ali'yi Candan Sevenler

Yorulup Yollarda Kalmaz İnşallah

İmam Hasan'ın Yüzün Görenler

Hüseyin'den Mahrum Olmaz İnşallah

.

İmam Zeynel'den Bir Dolu İçtim

İmam Bakır'da Kaynayıp Coştum

İmam Cafer'e Vardım Ulaştım

Bundan Özge Yola Sapmaz İnşallah

.

İmam Musa'dan Gelen Erenler

Can Baş Feda Edip Cemler Görenler

İmam Rıza'ya Zehir Verenler

Divanda Şefaat Bulmaz İnşallah

.

Bir Gün Olur Okuturlar Defteri

Şah Oğlunun Belindedir Teberi

Uyanırsa Taki Naki Askeri

Açılan Gülümüz Solmaz İnşallah

.

Hatayi Der Bu İş Bizi Bitire

Özünü Kata Gör Ulu Katara

Mehdi Şevki Bu Cihanı Tutar A

Şah Oğluna Sitem Olmaz İnşallah

Designed by Bay Ads