EHLİ BEYT VE 12 İMAM ÇİZELGESİ-HİCRİ (Kazim Balaban)

İsim

D.Yeri

D. Tarihi

   Annesi

     Babası

V. Tarihi

 Yaşı

Vefat Yeri

  Vefat Sebebi

 Hz. Muhammed

Mekke

17 Rebbiülevvel

Amıne

Abdullah

28 Sefer

63

Medine

Ecel

Hz. Fatima

Mekke

20Cemaziyelahir

Hatice

Muhammed

13 C.evvel

23 (1)

Medine

Üzüntü

Hz. Ali

Mekke Kâbe

13 Receb

Fatma

Ebu Talib

21 Ramazan

63

Necef

Kılıc Darbesiyle

Hz. Hasan

Medine

15 Ramazan

Fatima

Hz. Ali

28 Sefer

47

Medine

Zehirlenerek

Hz. Hüseyin

Medine

3 Şaban

Fatima

Hz. Ali

10 Muharrem

57

Kerbela İrak

Yezid tarafından

Zeynel Abıdin

Medine

5 Şaban

Şehriban

Hz. Hüseyin

25 Muharrem

57

Medine Baki

Zehirlenerek

Muhammed Bakır

Medine

3 Sefer

Fatma

Zeynel Abidin

7 Zilhicce

58

Medine Baki

Zehirlenerek

Cafer’il Sadık

Medine

17 Rebbiülevvel

Necibe

Muhammed Bakır

25 Şevval

64

Medine Baki

Zehirlenerek

Musa’i Kazım

Medine

7 Sefer

Hamide

Caferil Sadık

25 Receb

55

Kazimeyn

Zehirlenerek

Aliy’yül Rıza

Medine

11 Zilkade

Necibe

Musa’i Kazım

Seferin sonu

55

Meşhed İran

Zehirlenerek

Muhammed Taki

Medine

10 Receb

Ümmü Velat

Aliy’yül Rıza

Zilkadenin sonu

21

Kazimeyn

Zehirlenerek

Aliy’yül Naki

Medine

2 Receb

Semmane

Muhammed Taki

3 Receb

42

Samara İrak

Zehirlenerek

Hasan’ül Askeri

Medine

8 Rebbiyülahır

Hunes

Aliy’yül Naki

8

Rebbiülevv el

28

Samara İrak

Zehirlenerek

Muhammed Mehdi

Samara

15 Şaban

Nergis

Hasan’ül Askeri

Sır oldu

Sır

Sır oldu

Sır oldu

Designed by Bay Ads