14 Masum-u Pak (Deniz Kıral-Vikipedia) (Masum-u Paklar Orucu)

14 Mâsûm-u Pâk

(Kaynak: Vikipedia )

 

14 Mâsûm-u Pâk, Alevîlik‚te küçük yaşta şehit edilen Ehl-i Beyt ve Oniki İmamlar‚ın oğulları için kullanılan bir kavramdır. Yaşları küçük olduğu için pâk ve mâsum diye adlandırılmıştır. Caferî fıkıh mezhebinde bu ifadeye benzer, „Ondört Mâsum“ denilen bir kavram bulunmaktadır. Alevîlik’teki Ondört Mâsûm-u Pâk’tan farklı olarak, Caferîlik’teki Ondört Mâsûm, Muhammed, Fatıma ve Oniki İmamı kapsamaktadır.

“ Alevîler Zilhicce ayının 27-28-29 günlerinde Mâsûm-u Pâk Orucu’nu tutarlar.

Bu orucun peşinde, Zilhicce ayının 30 gününde bir gün Fatma Ana Orucu eklenir ve 

Muharrem‚in 1’inde başlayan Mâtem Orucu  ve son olarak 13 Muharremdeki Aşurelen sonuçlanir.“

( Deniz Kıral tarafından Aleviler nasil tutugu gibi bu bölümü değiştirilmiştir )

 

14 Mâsûm-u Pâk şu şekilde sıralanırlar:

No Adı Babası Yaşı Şehadet durumu
1 Muhammed Ekber Muhsin
محمد اکبر محسن
İmam Ali علی
/ Emir ül Mumîn
امیر المومنین
40 gün Ömer‚in Ali’nin evine düzenlediği baskında Tahir‚in kapıyı Fatıma üzerine çevrildiğinde kapı altında ezilerek şehit edildi.
2 Abdullah
عبداللّه
2. İmam Hasan حسن
/ Mücteba مجتبی
7 Muaviye’nin adamlarından Talha bin Amir tarafından şehit edildi.
3 Abdullah
عبداللّه
3. İmam Hüseyin حسین / Seyyid eş-Şüheda
سید الشهداء
2 Kerbela‚da Erzak Dımışki tarafından şehit edildi.
4 Kasım
قاسم
3. İmam Hasan حسن / Mücteba
مجتبی
3 Kerbela’da Hezime Kahl tarafından şehit edildi.
5 Ali Asgar
علی‌اصغر
3. İmam Hüseyin حسین / Seyyid eş-Şüheda
سید الشهداء
6 ay Kerbela‚da babasının su vermek için Yezid‚in askerlerine gösterdiğinde Ömer bin Sa’d‚ın emriyle okçu Harmele tarafından şehit edildi.
6 Kasım
قاسم
4. İmam Ali علی
/ Zeynel Abidin
زین العابدین
3 Bekir İbni Ur tarafından şehit edildi.
7 Ali Eftan
علی
5. İmam Muhammed Bakır محمد باقر 6 Şehit edildi.
8 Abdullah
عبداللّه
6. İmam Cafer Sadık
جعفر صادق
3 Mervan tarafından şehit edildi.
9 Yahya
یحیی
6. İmam Cafer Sadık جعفر صادق 3 Abbasiler tarafından şehit edildi.
10 Salih
صالح
7. İmam Musa Kâzım موسی کاظم 4 Şehit edildi.
11 Tayyip
طيب
7. İmam Musa Kâzım موسی کاظم 7 Şehit edildi.
12 Cafer Tahir
طاهر جعفر
9. İmam Muhammed Takî محمد تقی 4 Şehit edildi.
13 Cafer
جعفر
10. İmam Ali Nakî
علی نقی
1 Şehit edildi.
14 Kasım
قاسم
11. İmam Hasan Askeri حسن عسکری 1 Şehid edildi.

Designed by Bay Ads