Hz. Ali Öz Deyişler (Kazim Balaban)

Bu Makale Kazım Balaban’ın Hz. Ali’nin Erdemleri adlı kitabından alınmıştır

 

KAZIM BALABAN (**)

1. Acelenin meyvesi yanlışlıktır.

2. Aç kalmak alçalmaktan hayırlıdır.

3. Açık kalpli içinden pazarlıklı dosttan iyidir.

4. Adalet için en büyük talihsizlik devleti idare edenin zalimliğidir.

5. Adalet idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir.

6. Adalet ve eşitliği gözetme siyasetlerin en iyisidir.

7. Adil ol kudretin sürekli olsun.

8. Adilane davranış siyasetlerin (yönetimlerin) en iyisidir.

9. Affedilmeyecek günah insanların bir birlerine olan zulmüdür.

10. Affetmekten utanmayın. Cezalandırmada acele etmeyin. Emriniz altında bulunanların hataları karşısında hemen öfkelenip kendinizi kaybetmeyiniz.

11. Ahdini bozmak Allah’ı ve halkı gazaplandırır.

12. Ahmak her lafın başında yemin eder.

13. Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir.

14. Akıl gibi mal ilim gibi şeref olmaz.

15. Akıl gibi zenginlik cehalet gibi yoksulluk yoktur. Edebe uymak bir kazanç danışmak bir güçtür.

16. Akıllı bir insan fakir olabilir. Fakat o hiç kimsenin sadakasına muhtaç değildir.

17. Akıllı kişi tecrübelerden ibret alan kimsedir.

18. Akıllı olan kemal cahil olan mal ister.

19. Akıllı bilgisiz dostun fikrini geç.

20. Akıllı insan edeple öğüt alır. Dayaktan başka bir şeyle terbiye edilemiyenler hayvanlardır.

21. Akıllı insanların en mutlusudur.

22. Akıllının dili kalbindedir ahmağın dili ise ağzındadır.

23. Akıllının tahmini cahilin kesin bilmesinden daha doğrudur.

24. Akıllı insanlar az konuşur. Çok söyleyenler yalnız ahmaktırlar.

25. Akil kişi kemâl taleb eder.

26. Akraba düşmanlığı akrep sokmasından beterdir.

27. Alçak gönüllülük ilimin meyvesidir.

28. Alçak gönüllülük en büyük şereftir.

29. Aleyhine kesin delil olmayan kişiyi mazur tutun; o kişi benim.

30. Alışkanlık insana musallat olur ve onu kontrolu altına alır.

31. Alışkanlık insanın ikinci tabiatı gibidir.

32. Amellerin en zoru üçtür. Bunlar; nefsin hakkını verebilmek kardeşine bol bol ikramda bulunabilmektir.

33. Amelsiz sevâb dileyen yaysız ok atmaya kalkan kişiye benzer.

34. Aptallığın en büyüğü medh ve zemde ifrada kaçmaktır.

35. Allah dostları o kişilerdir ki onlar dünyanın iç yüzünü görürler.

36. Allah katında insanların en kötüsü hayatında midesini ve şehvet güdüsünü doyurmaktan başka hedefi olmayan kismedir.

37. Allah seni özgür yaratmışken başkasının kölesi olma.

38. Allah’ın hışmından kurtulmuş olan bir tek zâlim yoktur.

39. Allah’ü Teâlâya yemin ederim ki beni yalnız mü’min sever ve bana yalnız münafık buğzeder.

40. Arkadaşın hayırlısı sana doğru yolda iyi delil olandır.

41. Asıl yetimler akıldan yoksun olanlardır.

42. Aslını inkar eden haramzadedir.

43. Aş verirsen doyur.

44. Aşağılık insanlarla yakınlaşmaktan kaçın onlar ki yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü sakladılar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar verili olmaktan geri kalırsan sana zehirlerini akıtırlar.

45. Aşırılık gösterme sevgide. Çünkü insan ne zaman o sevgiden hoşnut kalmayacağınızı bilemez. Hoşnutsuzluk duyar da insana nefret duyarsan nefretinde de aşırılık olmasın. Nefretinden ne zaman döneceğini bilemezsin.

46. Atamalarda araştırma yapmayı ihmal etmeyiniz.

47. Ayıbın en büyüğü başkasını ayıplamandır. 48. Ayılması çok güc olan zenginlik sarhoşluğunda Allah”a sığınınız.

49. Aynı Anadan babadan doğanlar huyu suyu sana benziyenler ise senin öz kardeşlerin sayılırlar.

50. Az ilmi olup da onunla amel eden çok ilmi olup da amel etmeyenden hayırlıdır.

51. Az ibadet edip çok çalışmak çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür.

52. Az yemek yemek sağlıktır.

53. Azarlamada aşırılık inat ateşini alevlendirir.

54. Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır.

55. Azgınlığın sonu ya rezil veyahut yok olmaktır.

56. Azla yetinen kimse zengindir.

57. Babana saygılı ol ki oğlun da sana saygılı olsun.

58. Babana riyet edersen sende oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin.

59. Bağışlamak büyüklüğün şanındandır.

60. Bâtıla yardım eden Hak’ka zûlmeder.

61. Başa kakmak suretiyle iyiliğini boşa giderme.

62. Başkalarına kulluk etme; Allah seni hür yaratmıştır.

63. Başkalarını çekiştireni ister batıl yalanlayınız.

64. Başkalarını ıslah etmek istiyor isen önce kendini ıslah etmelisin. Kendin fasid olduğun halde başkalarını ıslah etmeye kalkışman en büyük ayıplardandır.

65. Başkalarının felaketinden hisse kapanlar cidden bahtiyar insanlardır.

66. Başkalarının iyi hareketlerini takdire çalışınız. Derhal dostlarınızın çoğaldığını göreceksiniz.

67. Başkasında gördüğün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaçın.

68. Beceremeyeceğin bir iş için söz verme.

69. Ben Cehennem’in taksimcisiyim bu da benim diyeceğim.

70. Ben konuşan Kur’anım.

71. Ben mü’minlerin emîriyim; onların en yoksulunun geçindiği gibi geçinmek zorundayım.

72. Benim 3 türlü Dostum vardır. Benim Dostlarım Dostlarımın Dostları ve Düşmanlarımın düşmanı.

73. Benim izzet ve ikramım yemin ederim ki atalardan mirastır ve onlar benden önceliklidir.

74. Bencillik kimde olursa helak olur.

75. Bedenin orucu karnın orucundan hayırlıdır.

76. Bırak bu içindeki ikililiği atıl ateşe sönmeye yüz tutsa da onu alevlendir.

77. Bildiği halde susmak bilmediği halde konuşmak kadar çirkindir.

78. Bilge insan çalışmasına bilgisiz de boş hayallerine güvenir.

79. Bilgi gibi hazine olamaz.

80. Bilgi yıpranmayan bir elbisedir.

81. Bilgin bir söz ehli olamıyorsan hiç olmazsa dikkatli bir dinleyici ol.

82. Bilgin kişinin rütbesi rütbelerin en üstünüdür.

83. Bilgin ölü olsa bile diridir. Cahil ise diri olsa bile ölüdür.

84. Bilgin ölse de yaşar; cahil ise yaşarken de ölüdür.

85. Bilginlerin toplantısı mutluluk getirir.

86. Bilgisiz içinden çıkamayacağı bir meselede en iyisini Allah’u Teâlâ bilir’ demekten sakınmasın.

87. Bilgisiz kişiyi bir işte ya da pek geri kalmış.

88. Bilgiyi ehli olmayana veren o bilgiye zulmetmiştir.

89. Bilgiyle dirilen ölmez.

90. Bilmediğiniz sözü söylemeyin inkâr ettiğiniz şeylerdir.

91. Bilmediğin şey hakkında konuşmayı ve üzerine düşmediği halde söz söylemeyi terk et.

92. Bilmiyorum demeyi bırakan kişi gider.

93. Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.

94. Bin kere mazlum olmak bir kere zalim olmaktan iyidir.

95. Bin kapıdan yüz bin kaleden içeri girebilirsin de küçücük bir gönülden içeri giremezsin.

96. Babanın çocuğu için bıraktığı en iyi miras onu güzel edeble yetiştirmesidir.

97. Bir devletin başı yaptığı iyiliklerden; ihtiyar da yaşından ötürü saygı görür.

98. Bir devletin çökmesi şu dört sebebe bakar: Esas prensiplerinden ayrılma aşağılık kimselerin ön safa geçmesi ve erdemli kişilerin arka plana atılması.

99. Bir gerceği savunurken ona önce kendimiz inanmalıyız sonrada başkalarını inandirmaya çalışmalıyız.

100. Bir hikmet ve hakikatı bulmak müminler için büyük bir ganimettir.

101. Bir insana başkaları yanında verilen öğüt hakarettir.

102. Bir insanda güzel bir huy varsa o huya benzer başka huylarını da bekleyin.

103. Bir işi yapmadan önce tedbir almak insanı pişmanlıktan kurtarır.

104. Bir sanat eserini yıkmak cinayetlerin en büyüğüdür.

105. Bir hakikatı müdafaa ederken başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.

106. Bir hata işlediğiniz vakit aleyhinize verecekleri hükmün önüne geçersiniz.

107. Birisini övmede aşırı gitmeyin ve abartmayın.

108. Bir kişiyi lâyığından fazla övmek riyâdır ya hasedden.

109. Biri sana sırtını çevirirse üzülme böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.

110. Birinin aleyhinde söylenen sözü dinleyen o sözü söyleyen gibidir.

111. Birbirine aykırı olarak çağrılan iki yoldan biri mutlaka yanlıştır.

112. Birisinin suçunu bağışladıktan sonra pişman olma Cezalandırdığın zamanda sevinme.

113. Borçların çokluğu şerefli adamı da yemininden dönek yapar.

114. Boş vakitlerini okumakla değerlendiren kimse fikir rahatlığını kaybetmez.

115. Bütün insanlar Allahın kuludur. Lakin hiç bir kimse diğer bir kimsenen kulu değildir.

116. Bütün varımızı sunarız sadece ekmek ve sirke olsa da.

117. Büyük günahların kefareti acze düşünleri ferahlandırmaktır.

118. Büyüklere karşı saygılı olun ki çocuklar da size karşı saygılı olsunlar.

119. Cahil dosttan ziyade akıllı düşmanına güven.

120. Cahil ile sakın Latife (şaka) etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.

121. Cahil ne de öğütlere kulak asar.

122. Cahilden uzak kalmak akıllıya yaklaşmakla eşittir.

123. Cahiller çoğalınca bilginler garip olurlar.

124. Can gözü kör olunca gözle görüşün bir yararı yoktur.

125. Cehaleti ilimle geri çevirin.

126. Cehalet ve gaflet alimin kalbinde olmaz. Fakat alimler ancak ilim sayesinde yükselirler.

127. Cenabı Hak Kibir edenleri bayağı ve aşağılık kılar.

128. Cimri zengin cömert yoksuldan daha yoksuldur.

129. Cimri kıskanç olan her zaman işkencededir.

130. Cimrinin dostu bulunmaz.

131. Cömertlik alışkanlıkların en üstünüdür.

132. Cömertlik istemeden önce vermektir. İstendikten sonra vermek utançtandır ve kötüdür.

133. Çalışan kötülük düşünemez çalışmayan da kötülükten kurtulamaz.

134. Çalışıp da bir şey elde edemeyen oturunca hiç bir şey elde edemez.

135. Çalışmak kadar dinlenmeyi de görev bil ihmâl etme. Sağlığınıza eza etmeyin sağlığın bozulması kolaydır da onu elde etmek zor.

136. Çobanların en kötüsü sürüsünde kötüleri barındırandır.

137. Çocuk açısından hiç bir süt anne sütünden iyi değildir.

138. Çocuklara sevgi ve büyüklere saygı gösteriniz.

139. Çocuklara söz verdiğinizde kesinlikle sözünüzde durunuz.

140. Çocuğun kalbi hiç ekilmemiş bir tarla gibidir. Ona ne verilirse kabul eder.

141. Çocuğunuza yedi yıl oyun oynamasına müsade edin ve yedi yıl ona yaşam edebini öğretiniz.

142. Çoğu insanlar medhedilip övüldüğü için gurura kapılırlar.

143. Çoğu sözler hamleden daha serttir.

144. Çok akıllı kimseler akıllı insanlar hata yapar ve ders çıkararak bir daha yapmazlar. Ahmak insanlar da sürekli hata yapar gene ders çıkarmazlar.

145. Çok kimseler varisleri kavga etsinler diye mal toplamaya çalışırlar.

146. Çok şakacı insanı ciddiye almazlar.

147. Çok yaşayanın ömrü dostlarına ağlamakla geçirecektir.

148. Dert ve gam ihtiyarlığın yarısıdır.

149. Dert ve sıkıntının şiddetine sabır göster bunun da sonu gelecektir. Bil ki sabır bir asalet göstergesidir.

150. Dil aklın tercümanıdır.

151. Dil insanın terazisidir.

152. Dil yırtıcıdır; yuları bırakıldı mı salar parçalar.

153. Dili tatlı olanın arkadaşı çok olur.

154. Dilini söğüp saymaya alıştırma. Tatlı dilli ol. Kötü söz alışkanlığı insanı soysuz yapar.

155. Dilini küfre alıştırma. Tatli dilli ol. Yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin. Halkı zorla kendine nefret ettirirsin.

156. Dilsiz ol yalancı olma.

157. Dilinizi dâimâ iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi felâkete de götürebilir.

158. Dindarlığın en üstünü dindarlığı gizlemektir.

159. Dinle öğrenirsin. Sus esen kalırsın.

160. Doğru ve çıkar ummadan ve korkmadan acı gerçekleri söyleyebilenleri tercih edin.

161. Doğru her zaman yüce yalancı her zaman aşağı ve cücedir.

162. Doğru söz söyleyenin delili kuvvetli olur.

163. Doğruluk en iyi yol bilgi en iyi kılavuzdur.

164. Doğruluk hakkın dilidir.

165. Dost sen yokken dostluk şartını yerine getiren kimsedir.

166. Dost ölümünden sonra.

167. Dostun olmayışı bir çeşit gariplik ve yalnızlıktır.

168. Dostuna kanat ger ve ona bir babanın oğullarının üstüne eğilmesi onları korumasına alması gibi davran.

169. Dostları yitirmek gurbete düşmektir.

170. Dostlarıma dost olanları çok severim. ve onların kıymetlerinide dostlukların dereceleriyle ölçerim.

171. Dostların çoğalsın diye çırpınma. Onları bir gün ihmal etmeğe kalksan çabucak düşmanın olurlar. Dostlar ateş gibidir. Pek çoğalırlarsa yakarlar.

172. Dostlarının kötüsü seni iyi gününde arayıp sıkıntılı zamanında yüz üstü bırakandır.

173. Dostluk en yakın akrabalıktır.

174. Dostluk elde edilmiş akrabalıktır.

175. Dostlukta aşırı gitme kim bilir belki o düşmanın bir gün dostun olur.

176. Dostunu ihtiyâtla sev olabilir ki bir gün sana dost kesilir.

177. Dostunun düşmanını kendine dost seçme.

178. Dünya geçici gölgedir.

179. Dünya sana cömert davrandığından sen de malına cömert davran herkesin durumu değişebilir.

180. Dünyada yoksulu doyurmak kadar büyük iyilik yoktur. Bunu yapanlar âhirette mutlaka mükafatını bulur.

181. Dünyanın en değerli hazinesi öğüttür ama ondan ucuzu da yoktur.

182. Dünyayı yutsa yoksul kalacak biri var: Aç gözlü.

183. Düşene sevinme zamanın sana ne sakladığını bilmezsin.

184. Düşmanı kovalamayınız esirlerini tedavi ediniz.

185. Düşmanlık kalbi meşgul eder.

186. Düşünce akılların cilasıdır.

187. Düşünce ve prensiplerini kendi hayatlarında da uygulayan kimselerin bilgi ışıklarıyla aydınlanınız.

188. Düşünün yanılmalardan kurtulacaksınız.

189. Edep aklın suretidir.

190. Edep en iyi mirastır.

191. Edeb had tanımaktır.

192. Edep insanın kemalidir.

193. Edep insan için güzel elbise menzilesindedir.

194. Edepsiz olan kimsenin ayıpları çok olur.

195. Eğer ararsak kendimize kolayca düşman bulabiliriz ama ne kadar ararsak dost bulmak kolay değil.

196. Eğer başkalarını ıslah etmek istiyorsan önce kendini ıslah et. Kendin fasid olduğun halde başkalarını ıslah etmekle çalışmak çok büyük bir kusurdur.

197. Eger bilgiyi hak edene vermezseniz o kişiye zulmetmis olursunuz; hak etmeyene verirseniz bilgiye zulmetmis olursunuz.

198. Eğer bir seyahete çıkarsanız gittiğiniz yerlerin adetlerine uymaya çalışınız.

199. Eğer yoksullaşırsan yoksulluğunu gönül zenginliği ile tedavi et.

200. Eğer sırlarınızı birbirinize açarsanız artık onu gizleyemezsiniz.

201. Eğer giriştiğin herhangi bir davada haklı isen korkma. Hakkı müdafaa edenin yardımcısı Allah’tır.

202. Eğer hayırlı bir iş görmek istersen sana o fenalıktan gelecek olan tehlikeye mani olur.

203. Eğer talihin açık ise Kusurların kapalı kalır.

204. Eğlence ve zevke kapılan akıldan kaybeder.

205. Elbiseleriniz eskide olsa kalpleriniz yeni ve temiz olsun.

206. El işlerine yardım edin; çünkü bu yoksulluğu azaltır hayat standardını artırır.

207. Emanetin en feyizlisi ‘ahde vefa’dır.

208. En ahmak insan kendini herkesten en akıllı sanandır.

209. En akıllı insan öğütleri dinlemekten vazgeçmeyen insandır.

210. En büyük Sıddık benim.

211. En büyük yardım en çabuk yapılan yardımdır.

212. En büyük zenginlik Akıl en şiddetli yoksulluk Ahmaklıktır.

213. En faydalı bilgi uygulanabilendir.

214. En güzel ahlak yumuşaklık ve tatlı dilde bulunur.

215. En güzel edep kendinden başlamandır.

216. En kötü dost seni şak şaklayıp eksiklerini örtendir.

217. En kötü düşmanlık insanlara yönelendir.

218. En kötü şey insanın kendisini beğenmesidir.

219. En kuvvetli kişi kendi nefsine galip olan kişidir

220. En talihsiz memleket insanlarının her türlü güvenlikten yoksun yaşadıkları memlekettir.

221. En yakını yitiren en uzağı yardımcı olarak bulamaz.

222. En yakışıklı elbise erdem elbisesidir.

223. Erdemin başı ilimdir.

224. Erkeklerin süsü edeptir kadınların süsü de altındır.

225. Esnaf ve tüccara dikkat edin; onlara gereken önemi gösterin karaborsa ve mal yığmalarına izin vermeyin.

226. Evim gelen herkesin kendi ortamıdır. Kilerimiz yiyecek alana açıktır. Bütün varımızı sunarız. Sadece ekmek ve sirke olsa da.

227. Evlâtlarınızı yaşayacakları zamana göre terbiye ediniz.

228. Evlâtlarınızı yaşayacakları zamana göre yetiştiriniz

229. Ey Âdemoğlu başkası için biriktirmedesin.

230. Ey Allah’ım kaç evin önünden geçtiğimde zevk ve yapay mutlulukla şenlenmişti.

231. Ey insanlar! Bilgi edindiğiniz zaman hidayet´e ermeniz için bilginize uyunuz. Çünkü ilminin tersine hareket eden alim yolunu kayıp etmiş cahile benzer.

232. Ey karamsar; bilmelisin ki bu devranın değişmeyen tek bir kanunu var o da değişmektir.

233. Eziyet etme can feda olsun sana yardımcı olan dost arkadaşlığına.

234. Fasık ve günahkâr kimselerle arkadaş olmaktan kaçının çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.

235. Fazîletlerin başı ilimdir.

236. Fazîlet sahibinin kıymetini ancak fazîlet sahibi bilir.

237. Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaçının. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur

238. Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir yıldırım hızı ile gider.

239. Fırsat yaz bulutu gibi gelip geçer elinize geçtiğinde faydalanmasını bilin.

240. Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

241. Fikir çatışmalarında dikkat çıkar.

242. Fikir sahibi her şeyden ibret alır.

243. Gayb sırlarından bana sorunuz Mürsel peygamberlerin tüm ilimlerine varisim ben.

244. Garip dostu olmayan kimsedir.

245. Gazap ve öfkeden kaçınınız. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır.

246. Gece ile gündüz seni işlerler. Onları sen işle. Onlar her gün senden bir şey koparıyor sen de onlardan bir şey koparmaya bak.

247. Geçimini mertce kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki fakir olsan bile şerefli kalasın.

248. Gençlik günlerini düşünmek hasrettir.

249. Gerçek bilgin bildiklerinin bilmedikleri yanında daha az olduğunu anlayandır.

250. Gerçek dost sıkıntı zamanında imdada yetişendir.

251. Gerçek dostlar tek kalpli varlıklardır.

252. Gerçek karşısında öfkelenmek ayıptır.

253. Gerçekle savaşan elbette alt olur gider.

254. Gerçekleri söylemekten korkmayınız.

255. Gereksiz şeylerin peşinden koşan gerekli şeyleri kaçırır.

256. Görmediğim Allah’a ibâdet etmedim tapmam.

257. Gözleri kör olan birisine doğanın ne kadar güzel olduğunu anlatamazsınız.

258. Güler yüz göstermek cömertlik yerine geçer.

259. Güler yüz dostluk yaratır.

260. Günah işlememek tövbe etmekten daha iyidir.

261. Günaha alt olarak üstünlük bulan şerle üst olan alt olmuştur.

262. Günahın en kötüsü hafife alınan günahtır.

263. Güzel bir hayat sürdürmek istiyorsan kıskanma cimri olma ve hırslı olma.

264. Güzel bir siyaset iktidarı sürekli kılar.

265. Güzel huy bir ganimettir.

266. Güzellik giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.

267. Haddini bilen kimse hakaret görmez.

268. Hain kişilere vefâda bulunmak Allah’a vefâ etmek demektir.

269. Hakkı bilirsen Hakkın ehlinide bilirsin.

270. Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.

271. Halka istemediği istemediği şeyleri söyler.

272. Halkın güvenini kazanın ve onların iyiliğini istediğinize kendilerini inandırınız.

273. Halkın en mutlusu insanlarla iyi geçinen kimsedir.

274. Hakiki dost; sıkıntılı zamanlarda sana yardım edenlerdir.

275. Hakkı ayakta tutmak için yardımlaşmak emanet ve dindarlıktır.

276. Haktan sonra delaletten başka ne vardır ki…!

277. Haksız kazanç ve ahlâksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyiniz.

278. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü haksızlıkla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

279. Haksızlıklara isyan etmeyenler onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır.

280. Halk için en büyük felaket düşünce ve bilim adamlarının düşük ahlaklı kimseler oluşudur.

281. Halka hürmet edenler saygın tutulmuştur. Halkı küçümseyenlerse saygı görmemişlerdir.

282. Halkın güvenini kazanınız ve onların iyiliğini istediğinize kendilerini inandırınız.

283. Halkın önderi olmak isteyen biri önce kendisini ıslah etmeli daha sonra başkalarını ıslah etmeye başlamalı ve söz ile diğerlerine edep öğretmeden önce güzel davranışı ile onlara edep öğretmelidir.

284. Hayat kötülüklerle insan arasında perdedir.

285. Hayatın en büyük müşkülleri bile yenersin ve sen de “İnsân-ı kâmil” mertebesine erersin.

286. Hayrı yapan hayırdan da hayırlıdır; şer isteyense şerden de kötüdür.

287. Her hangi bir işde acele etme hataya düşersin.

288. Her hangi bir mücadelede son çabasını harcayan mutlaka zafer kazanır.

289. Her huyun en iyisini kendin için seç.

290. He insan senin gibi yaradılışa sahiptir.

291. Herkesin değeri onun himmeti kadardır.

292. Her kim köle olurum.

293. Her kim kötüyü yasaklar Allah’ü Tealada o kulunun lehine öfkelenir.

294. Her kişinin değeri yaptığı güzel işiyle ölçülür.

295. Her nereye baksam Allahı görürüm.

296. Her sorunu kolay yönünden ele al hayatında rahat edersin. Çünkü sen sorunları kolaylıklarıyla ele aldıkça çözümleri de kolaylaşacaktır.

297. Her şey akla muhtaçtır akıl da eğitime.

298. Her şey olması gereken zamanda oluşup elde edilir. Bunu bilmeyen cahil yorgunluğuyla mahzun kalır.

299. Her şeye ibretle bakınız. Ve gördüklerinizden ibret alınız.

300. Her şeyi layık olduğu yere koyan Allah’tır.

301. Her şeyin bir belası vardır ve iyiliğin belası da kötü arkadaştır.

302. Her şeyin sonunu uzun uzun düşünen ve bir türlü karar veremeyenlerden hiçbir şey beklenemez.

303. Her şeyin en büyüğü İlim ve Bilimdir. Çünkü ilim ile Hakk’a yol bulunur bilim ile halka tahammül edilir.

304. Her şeyin en iyisi en eskileridir.

305. Herkes için tatlı acı bir son vardır.

306. Hırs seni kul etmesin Allah seni hür yarattı.

307. Hırs ve tamah yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.

308. Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz duman. saman ve tüydür.

309. Hiç bir süs edep kadar güzel değildir.

310. Hiç bir şey görmedim ondan sonra gördüğüm hep Cenâb-ı Hak’tır.

311. Hiç bir zaman vaadinizden ve sözünüzden dönmeyiniz.

312. Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını başka birini misal göstererek anlatınız.

313. Hiçbir işte lüzumundan fazla aceleci olma. Dikkatli davranma sahibi olanlar kendilerini bir çıkmaza girmekten muhafaza etmiş olurlar

314. Hikmet sahibi kişilerin sözleri doğruysa ilaçtır yanlışsa hastalıktır.

315. Hizmetçiniz Allah’a itaat etmezse onu cezalandırınız ama eğer size itaat etmezse onu bağışlayabilirsiniz.

316. Hoş geçinmek aklın yarısıdır.

317. Huzur ve barışcıllığı arkadaş edinmişe yakınlaş arkadaşlığından mutlu olmadığın kişiden uzak ol.

318. İbret alınacak şeyler ne çok ibret alanlarsa ne az.

319. İhtirâs; feyiz ve kemâlin en büyük düşmanıdır.

320. İhtiraslı kimse bütün dünyaya sahip olsa da yine fakirdir.

321. İhtiyarlığın ölüm habercindir.

322. İki şey vardır ki sonu bulunmaz; ilim akıl.

323. İki şey vardır ki yitirmeden kadri bilinmez; gençlik ve afiyet.

324. İki tür insan vardır. Bilen ve dinleyen.

325. İki yüzlü insanlardan uzaklaşınız. Zira iyi vaktinizde etrafınızda dönüp dolaşırlar. Kötü vaktinizde derhal sizden kaçarlar.

326. İki yüzlünün dilinde tat kalbinde fesat gizlidir.

327. İktisatlı olmayla ihtiyaçların yarısı giderilebilir.

328. İlim bayrağımdır sanma ki boş bir sandıktır.

329. İlim bütün iyiliklerin anahtarıdır.

330. İlim hiç bir servet ile satın alınmaz. Onun içindirki en fakir bir alim ile mukayese olunmaz.

331. İlim insanın güzelliğidir. Onu kazanmayı iste. Onu edin ki kahrıyla yaşayan insan bir olma.

332. İlim maldan hayırlıdır: İlim seni korur mal ise eşkıyaların mirasıdır.

333. İlim meclisi cennet bahçesidir.

334. İlim isteyenine yüceliğinden akarak gelir.

335. İlim tükenmez bir hazine akıl eskimek bilmez bir elbisedir.

336. İlim uygulamayla eşittir. Bilen uygular. İlim uygulamaları ile seslenir. Uygulama cevap verirse ne ala vermedi mi İlim de göçer gider.

337. İlim ve tecrübenin asıl merkezi akıldır.

338. İlimden başka her şey azaldıkça değeri yükselir. İlim ise çoğaldıkça değeri yükselir.

339. İlmin ayıbı verimsiz oluşudur.

340. İlmin bereketi güzel ameldir.

341. İlmin verâseti olmaz ölülerinizin kemikleriyle övünemezsiniz.

342. İlmini saklayan cahil gibidir.

343. İnat kötülüklerin kaynağıdır.

344. İnatçılık insanın aklına zararlıdır.

345. İnatçılık savaş ve düşmanlığa yol açar.

346. İnatıçılığın insanın dünya ve ahiretine zararı her şeyden çoktur.

347. İnanan insanın yüzünde güleçlik vardır hûy bakımından alçak.

348. İnsaf ihtilafı giderir ve arkadaşlığa yol açar.

349. İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.

350. İnsan belayı dilden bulur.

351. İnsan cahil olduğu şeyin düşmanıdır.

352. İnsan dün bir tohumdu yarın toprak olacak.

353. İnsana bin dost az bir düşman çoktur.

354. İnsanda dil olmazsa yahut başıboş bırakılmış otlayan bir hayvandan başka ne olabilir ki?

355. İnsandaki edep onun altınından daha iyidir.

356. İnsanın en şiddetli düşmanı gazabıyla şehvetidir.

357. İnsanın değeri önem verdiği şeye göredir.

358. İnsanın dilekleri kendisine yakındır. Her şey den çok insana yakın olansa ölümdür.

359. İnsanın kendisine iyilik edeni övmesi iyiliği arttırır.

360. İnsanın kendisi salih ve iyi olursa Allah onun salih olması vasıtasıyla çocuklarını ve torunlarını da salih eder.

361. İnsanın kişiliğini sözü teyid eder.

362. İnsanın kurtuluşu doğruluktadır.

363. İnsanın tevazu sahibi olması kendisine ikram getirir.

364. İnsanın utanması örtüsüdür.

365. İnsanın yaşlanıp Rabbini bildikten sonra ölmesi küçükken ölüp hesapsız Cennet’e girmesinden daha hayırlıdır.

366. İnsanın vücudunda yerleşmiş olan sırlar gün geçtikçe açığa çıkar.

367. İnsanlar yaşarken uyur ölürken uyanırlar.

368. İnsanlar; akıl (yükümlülük üstlenmekten kaçarak) helak olurlardı.

369. İnsanlar arasında Allah’ı en iyi bilen tam itaat edendir.

370. İnsanlara faydası olmayanı ölüler arasında say git.

371. İnsanları alçaltan ve nihayet mahveden 3 şeydir: Birincisi üçüncüsü bencillik ve kibirliktir.

372. İnsanların değerlerini ölçmek için değerli olmak gerek.

373. İnsanların en acizi insanlardan kardeş edinemeyenidir. Bundan daha acizi de kardeş edindikten sonra onu yitirendir.

374. İnsanların en alçağı haksız yere başkalarına hakaret edendir.

375. İnsanların en güçsüzü dost bulmada güçlük çekendir dostlarını yitirip yapayalnız kalandır.

376. İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni ceza vermeye en fazla gücü yetenidir.

377. İnsanların güzel edebe altın ve gümüşten daha çok ihtiyaçları vardır.

378. İnsanların kalbi vahşi ve başıboştur; kim onlarla ilgilenirse onlara doğru cezbolur

379. İnsanların kıymeti yaptıkları iyilikler ile ölçülür

380. İnsanların solukları ecellerine doğru attıkları adımlardır.

381. İnsanların vefat eden akraba ya da dostları için feryatlarla ağlamalarına şaşırıyorum.

382. İnsanlarla öyle geçinin ki sağ kalırsanız sevgiyle çağrışsınlar sizin için.

383. İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağırsınlar sizi.

384. İslam TESLİM’dir. Teslim ise yakındır eda da ameldir.

385. İsraf ve taşkınlık eden kimsenin üç belirtisi vardır: Sahip olmadığı bir şeyi ister parasına sahip olmadığı bir elbiseyi giyer.

386. İşlerin en zoru alışkanlığı terketmektir.

387. İyi niyetlilik bedene esenliktir.

388. İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

389. İyiliği emret ki iyi ehlinden (iyilerden) olasın.

390. İyilik yapandan şüphelenmek haksızlıkların en çirkini ve günahların en büyüğüdür.

391. İyilik ediniz katiyyen aklınıza getirmeyin.

392. İyilikle hür adamı köle yaparsın.

393. Kadına aşırı düşkünlük ahmakların işidir.

394. Kadının hayırlısı doğurgan olanıdır.

395. Kalb kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiç bir fayda yoktur.

396. Kalb temiz olursa dilden güzel sözler çıkar.

397. Kalbler hayırla dolu olanıdır.

398. Kan dökmekten kaçının İslâm’ın hükümlerine göre cezalandırılması gerekmeyen kimseleri öldürmeyiniz.

399. Kardeşi için kuyu kazan o kuyuya akibet kendisi düşer.

400. Kendi aybına bakan kimse ve onu ıslaha çalışan kişi halkın ayıbına bakmaz.

401. Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.

402. Kendi görüşüyle yetinen canını tehlikeye atmıştır

403. Kendi kadrini bilen helak olmaz.

404. Kendin için istediğini başkaları için de iste kendin için istemediğin bir şeyi başkası için de isteme.

405. Kendine reva görmediği şeyi başkasına reva gören insan Kamil olamaz.

406. Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.

407. Kendini bilen Allah’ını da bilir.

408. Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç; çünkü iyilik alışkanlık haline gelir.

409. Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır çünkü haksızlık karşısında Hak için sabretmek en iyi ahlâktır.

410. Kendini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşarak cehalet ve sapıklık yoluna giriverir.

411. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olu

412. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse bir çok üzüntü ve acı çeker.”r.

413. Kendisini tanıyan kişi Allah’ını da tanır.

414. Kendini bilmeyen başkasını nasıl bilir?

415. Kınama ve azarlamada aşırı gitmek inata neden olur.

416. Kıskanç insan hiçbir zaman rahatlık ve huzur yüzü görmez.

417. Kıskanç kimse daima hasta olur.

418. Kıskançlık hasta eder.

419. Kıskançlık hastalıkların en kötüsüdür.

420. Kıskançlık ateşin odunu yediği gibi oda iyilikleri yer.

421. Kıskançlık insanın dünyasını karartır.

422. Kıskançlık insanın kalbi ve sinirleri üzerinde kötü etkiler bırakır ve insanı hasta eder.

423. Kıskançlık ruhun hapsidir.

424. Kıskançlık vücudu kemirir.

425. Kim bir işte halka öncü olursa insanlara muallimlik edip onları terbiye edenden daha fazla ululanmaya değer.

426. Kim; halkın ayıplarını görür ahmağın ta kendisidir.

427. Kim ki cimrilikten uzaktır yergimi kazanır.

428. Kimin söylediğine değil ne söylediğine bak.

429. Kimsenin yanlışını yüzüne vurmayınız. Başka birisini göstererek ‘gelinim sen anla’ gibisinden uyarınız.

430. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Kişi dili altında saklıdır? Konuşturunuz kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız.

431. Kişinin karşılaşacağı bütün sorunların kolay olması beklenemez bazılarının kolay olmasının yanında bazıları zor olacaktır.

432. Kişinin yapısını oluşturan öz iyi değilse o kişinin ağzından iyi sözler çıkmaz.

433. Kitaplar bilginlerin bahçeleridir.

434. Kitaplar bilgi sahiplerinin bahçeleridir.

435. Konuşun da tanışın çünkü insan dilinin altında gizlidir.

436. Korku afetlerden biridir.

437. Korkulan her şey zarar vermez.

438. Kötü alışkanlıkları terketmek en büyük ibadetlerdendir

439. Kötü evlat insanın en büyük musibetlerdendir

440. Kötü evlat ailenin şerefini yıkar ve geçmişine leke sürer.

441. Kötü evlat anne ve babanın şerafetini yok eder ve geriye kalanları rezil eder.

442. Kötü huylarını terk et. Halkın hürmetlerine mazhar olursun.

443. Kötü insanlarla oturup kalkmak iyi insanlar hakkında su-i zan doğurur.

444. Kötü yaratılışlının liderliği olmaz.

445. Kötü zanlı olup dostlarını elinden çıkarma.

446. Kötülükten çekinmek iyi bir iş yapmaktan yeğdir.

447. Kul ümidi yalnız Rabbine bağlamalı ve yalnız günahları kendini korkutmalıdır.

448. Kullar ne de sapıklığa düşerlerdi.

449. Kutsal görevinizin yoksul koruyun ve yardımınıza ihtiyaç duydukları her zaman huzurunuza çıkmalarına engel olmayınız.

450. Küçük bir insandan gelen büyük bir fikri küçümseme.

451. Küçüklükte soru soran kimse büyüdüğünde cevap veren biri olur.

452. Layık olmayan kimselere yüz suyu dökme; kendini beyhude yere rezil edersin.

453. Lisanını küfre alıştırma. Tatlı dilli ol. Yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin. Halkı zorla kendine nefret ettirirsin.

454. Mal çokluğu kalpleri bozar günahları doğurur.

455. Mal isteklerin temelidir.

456. Mal mülk toplayıp biriktirme kime topladığın bilinmez.

457. Mal- mülk yığmakla uğraşanlar yaşarken ölmüşlerdir. Allah’a teslim olmuş alimler ise insanlık var olduğu sürece yaşamaya devam ederler. Vücutları toprak olup gitmiştir ama iz ve etkileri yüreklerde yaşar.

458. Mal kalp zenginliğine çalış.

459. Malından vermeyeni zenginlerden sayma.

460. Marifetlerin en üstünü insanın kendisini tanımasıdır ve en büyük cahillik ise insanın kendini tanımamasıdır.

461. Mazideki esefli ve üzüntülü olaylarla kalbini doldurma gelecekte uğraşmaya zaman bulamazsın.

462. Mazluma yardımcı ol zalime düşman kesil.

463. Mazlumu zalimin elinden kurtaracağım.

464. Mazlumun öç alma günü zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur.

465. Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz.

466. Memurlarınızın hareketlerini kontrol edin ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz.

467. Merhamet ve ibâdetlerin en hayırlısı gizli sadaka vermek ve inzivâ köşesinde ibâdet etmektir.

468. Midenizi fazla hayvan mezarlığı yapmayınız.

469. Milletlerin ölçü ve terazisi adalettir.

470. Misafirine gücün yettiğince ikramda bulun öyle ki ona saygıda seni mirasçı kabul etsinler.

471. Mutlu ile arkadaş olan mutlu olur.

472. Mükemmel insan eksiklerini ve kusurlarını bilendir. En kötüsü ise insanların doyumsuz isteklerinin ve hırsının peşine düşendir.

473. Mümin kardeşi açken doyasıya yemez.

474. Mü’min fakat hiç kimsenin ondan incinmediği kişidir.

475. Mü’min ona güler yüz göstermemeye başladı mı ondan ayrıldı demektir.

476. Müslüman olsun olmasın herkese aynı davranın. Müslümanlar kardeşleriniz müslüman olmayanlar ise sizin gibi bir insandır.

477. Namus güzelliğin sadakasıdır.

478. Ne kadar tenha bir yerde olursa olsun bir fenalık yaparken mutlaka bir gören vardır. O da Allah’tır.

479. Ne yüksek mevki ile sevin nede düşkün olduğuna üzül.

480. Nefsine hâkim olman kudrettir. Ona buyruk yürütmen en hayırlı emârettir.

481. Nesebinle değil edebinle öğün.

482. Nerede bir bilgin görürsen hemen buyruğunu kabul edip hizmetine gir.

483. Nice bilgin vardır ki bilgisi olduğu halde ona fayda vermez de bilgisizliği öldürür giderir onu.

484. Nice kan vardır ki onu dil döker.

485. Nice zengin vardır ki bütün zenginlerden daha zengindir.

486. Oyun hayranı biri saadete eremez.

487. Oysa ölüm cebimizde bize hep eşlik etmektedir ölüm neden böyle şaşkınlık yaratıyor.

488. Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü nadim olmuyorsa deliliği adamakıllı pekişmiş demektir.

489. Öfke gücünü izleyecek olursan seni helak eder.

490. Öfke korkunç bir ateştir. Onu bastıran ateşi söndürür yapamayan içinde yanıp gider.

491. Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.

492. Öfke ve kızgınlıktan koru kendini. Çünkü başlangıcı delilik sonu pişmanlıktır.

493. Öfkeden kaçın sakın öfke sana galip olup alışkanlık haline gelmesin.

494. Öl ama alçalma azı yeter bul ama yüzsuyu dökme.

495. Öldükten sonra yaşamak isterseniz kalıcı bir eser bırakınız.

496. Öldükten sonra da yaşamak isterseniz ölmez bir eser bırakınız.

497. Ölüm ahiretin kapısıdır.

498. Ölümü unutmak kalbi paslatır.

499. Ölümü unutmayan güzel şeylere tutkun olur.

500. Ölümün belirtisi doğmaktır.

501. Önder önce kendini eğitmeli sonra öğüt ve nasihatla.

502. Öğren Cahil kalma. Ali yalın ayaklıların en hayırlısıdır.

503. Övünmeye değer şeyler güçlü akıl nefsinden sakınma ve eğitimdir.

504. Öyle bir devir ki hiçbir arkadaşın senden hoşnut değil. Ve öyle bir devir ki hiçbir dostun sana dürüst ve gerçek dost değil.

505. Öyle bir kimseyi dost tut ki seni müdahele etmek için düşmanlarınla penceleşsin.

506. Parçalayıcı ve yiyici yırtıcı hayvan zalim ve zorba bir validen iyidir.

507. Perde kaldırılırsa yakinim (bilincim) artmaz benim.

508. Renkten renge giriş ahmaklığın alametlerindendir.

509. Rezil kişilerin başa geçmesi insanlara afettir.

510. Sabır acılığının meyvesi zaferdir.

511. Sabır en güzel huy ilim de en şerefli süs eşyasıdır.

512. Sabır iki türlüdür. İstemediğin istediğin şeye sabretmek.

513. Sakın aile ve akrabalarının bedbahtlardan olmasına sebep olan birisi olmayasın.

514. Sakın başkasının kölesi olma; çünkü Allah seni hür yaratmıştır.

515. Sakın cahil kimselerle şaka etme. Onların halleri ve dilleri akrebin kuyruğu gibidir; derhal senin kalbini zehirleyebilir.

516. Sakın insanların eşit olduğu şeyi tekelleştirmeye kalkma.

517. Saltanat ve tahakküm hırsına kapılanlar daima lanetle anılırlar.

518. Sana cefa edeni utandırman için hoşça geçinmeye çalış.

519. Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamağa kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

520. Sana karşılık iyilik yapanlara teşekkür etmesini bilenlere de iyilik et.

521. Sana öğüt veren sana geniş kredi açmış tüccara benzer.

522. Sefih olanlar lisanla dostluk gösterirler. Fakat kalbleri fesatla doludur.

523. Sen ey insan. Ayan beyan bir kitapsın harfleriyle yüreğin okunur.

524. Sen öyle bir kitap ilmisin ki esrarı çözer.

525. Seni yalnız iyi günlerinde arayan düşkün günlerinde senden kaçacaktır.

526. Seni çeliştirmeye kalkar.

527. Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.

528. Seviyesiz insanların bana cahilce sözlerine karşılık vermekten tiksinti duyarım.

529. Sırrı erdemli olandan başkasına verme. Yanlız o erdemli insanlarda sır olarak kalabilir.

530. Sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.

531. Sızlanmak sabırdan zordur.

532. Siyaseti başaramayan başkan olamaz.

533. Siyasetlerin (yönetimlerin) en zoru alışkanlıkları değiştirmektir.

534. Sizin en kötünüz insanları çekiştirerek dostlar arasında ayrılık düşüren ve temiz insanlara kusur bulan kimsedir.

535. Sizin için korktuğum şeylerin en başında nefsinin isteğine uymak ve uzun emelli olmak gelir. Birincisi hak yoldan alıkoyar; ikincisi ise ahireti unutturur.

536. Sizin hayırlınız günahına gerçekten çok tövbe edenlerdir.

537. Sizin için korktuğum şeylerin en başında nefsinin isteğine uymak ve uzun emelli olmak gelir. Birincisi Hak yoldan alıkoyar; ikincisi ise ahireti unutturur.

538. Sizler mallarınızla halkı kuşatamazsınız (onların gönüllerini hoş edemezsiniz); öyleyse açık yüzlülük ve güzel davranışınızla onları kuşatınız; çünkü ben Allah Resulünün şöyle buyurduğunu duydum: “sizler mallarınızla halkın gönüllerini hoş edemezsiniz; o halde ahlakınızla onların gönüllerini hoş edin”

539. Sorun benden beni yitirmeden onları yeryüzü yollarından daha iyi tanırım.

540. Sorun bana beni yitirmeden; Çünkü andolsun Allah’a söyleyen bir dil ihsân etmiştir.

541. Soruya verilen cevap çoğalınca doğru gizli kalır.

542. Soyluluk; babaların övülecek üstünlükle kazanılır.

543. Söylemediğin sözün hakimi söylediğin sözün mahkumusun.

544. Söyleyene bakma söylenene bak.

545. Söz ilaçtır çoğu öldürür.

546. Söz; ok ve mızraktan daha tesirlidir.

547. Söz benim ağzımdayken söz benim esirim söz ağzımdan çıkdıktan sonra ben sözümün esiri olurum.

548. Söz dilinin susutuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.

549. Söz sizin ağzınızda olduğu sürece söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.

550. Sözün gümüş olsa da ey nefs sükut (suskunluk) altındır.

551. Sözün güzelliği kısalığındadır.

552. Sözünde duramayacağın bir yerde söz verme ve kefaletine vefâ edemeyeceğin yerde kefil olma.

553. Susmak ağırbaşlılığı arttırır.

554. Susmak sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

555. Sükût yalan söylemekten ve başkalarını çekiştirmekten herhâlde evlâdır.

556. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lâkin vatanınıza ve milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.

557. Şehvet bir kapıdan girer akıl öbür kapıdan çıkar.

558. Şer’den çekinen kişi iyilikte bulunana döner.

559. Şeref ve namus hayatlarını dâimâ memnun ve mesut geçirirler.

560. Şeref ve soyluluk ataların çürümüş kemiklerinden değil.

561. Şerefine düşkün olan kötü cevap almaktan kendini sakınır. İnsanların davranışlarını düşünerek ve gözeterek onlarla uyum içinde yaşayan kendi kişiliğinide korur.

562. Şerefli ve önemli bir mevkiiniz olması için bilime sarılınız.

563. Şiddetli istek mutluluğun en büyük düşmanıdır.

564. Şu (Kur’ân) Allah’ın suskun kitabıdır; ben ise Allah’ın konuşan kitabıyım.

565. Şükür nimetlerin süsüdür.

566. Takva yapma dediğinden kaçmaktır.

567. Tamah mihneti davet eder.

568. Taraf tutmayın bazı insanları kayırmayın. Bu tür davranışlar sizi zulme ve despotluğa çeker.

569. Tarımla uğraşanlar devletin servet kaynağıdır ve bir servet gibi korunmalıdır.

570. Tecrübe fayda ile beraber gelen ilimdir.

571. Terbiyesizlikle kendisini düşüreni soydan gelme asalet yükseltemez.

572. Tevâzu gösteriniz ki halkın hürmet ve tekrimini (saygısını) kazanasınız.

573. Tövbe etmek elindeyken ümidini kesene şaşarım.

574. Uygunsuz yerlere giren kendini töhmete kaptırır.

575. Utancın üstünü insanın kendinden utanmasıdır.

576. Üç sınıf Allah sevgisinden uzak tutulmuştur: Zalimler onlara yardakçılık edenler ve zulmü hoş karşılayanlar.

577. Üç şey hayatı tatsızlaştırır: kin kıskançlık ve kötü huyluluk.

578. Üç şey insana hayatı zindan eder: Ağırlaşan aile yükü borçların baskısı ve bir hastalığın sürüp gitmesi.

579. Üç şeyi kendinizde tutup saklayın: Cesaretiniz bilginiz ve malınız. Bazı insanlar sahip olduğunuz bu 3 şeye düşmandır ve o insanları ancak bu 3 şeyi kaybetmeniz sevindirir ve razı eder.

580. Üstünlük taslamak ayıpların en kötüsüdür.

581. Varlıklı kişiden ellerinin içinde senin için ne skladığını bilmedikçe uzak dur.

582. Verilen söz zamanında yerine getirilmesi gereken bir borçtur.

583. Ya siz bizi yok edersiniz ya da biz sizi yok ederiz. Ya da barışı daha uygun görürsünüz.

584. Yakınlarına yardımı bırakan düşmanlarına yardım etmiş olur.

585. Yalan hıyanettir doğruluk emanettir.

586. Yalan söylemenin sonu kınanmaktır.

587. Yalan ve iki yüzlülük en kötü ahlaktır. Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: evvela sana diller döker birçok şeyler vaad eder. Sonra senden vazgeçer. Daha sonrada arkadan senin aleyhine bir çok şey söyler.

588. Yalancılardan daima uzak bulununuz. Çünkü onlarla içli dışlı olur ve onlarla dolaşıp kalkarsanız sizde yalancı olursunuz.

589. Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır. Evvela sana diller döker birçok şeyler vaad eder. Sonra senden vazgeçer. Daha sonrada arkadan senin aleyhine bir çok şey söyler.

590. Yalandan daha kötü bir kabahat yoktur.

591. Yalanlanacağından korktuğun bir şeyi anlatma.

592. Yanlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yanlışın faydaya dönüşür. Dünde kalan yaşam geçmişle yok olur gider.

593. Yaptığın iyilikleri ve sana anlatılanları gizle.

594. Yâ Rabbî! Ben sana cennet için değil cehennem korkusu için de ibâdet etmiyorum. Belki seni tapınmağa lâyık olarak tanıdığım için ibâdetimi yapıyorum.

595. Yaşamın tecrübeleri doğru karar verebilmeyi öğretti öyleki artık beni bitirmeye –yok etmeye gelen şeyleri ben bitirip– yok ettim.

596. Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle çünkü kalpleriniz de vücudunuz gibi yorulur.

597. Yeni mal mülk edinmeden önce yığdıklarınızı kullanınız.

598. Yerilen aşağılık kişiler saygınlık döşeklerine oturacak olursa biz ayağa kalkarız.

599. Yoksullar bazen çok müşkil durumlarda kalırlar. Söyledikleri sözler ne kadar doğru olursa olsun onları dinleyenler sözlerine kulak asmazlar.

600. Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

601. Yoksullarla otur şükrünü artırırsın.

602. Yoksulluğunu gizle yoksa itibarın sıfıra iner.

603. Yol cümleden Ulu’dur.

604. Yola düşmeden arkadaşı eve girmeden de komşuyu sor.

605. Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz. Çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.

606. Yumuşak ahlak yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.

607. Yumuşak konuş aşağılık kişinin karnı doyunca saldırısından korkun.

608. Yükseklik taslamak alçaltır alçak gönüllülük yükseltir.

609. Zalime gelip çatan adalet günü mazlumun uğradığı cevir ve cefa mihnetinden çetindir.Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı genişlik yüz gösterir.

610. Zalimin düşmanı Allahtır. Zalimin ikbali de geçicidir.

611. Zaman bana karşı maske takındı bilmedi ki ben güne saygılıyım ve talihsizliklerin en korkulusunu bile kolay şeymiş gibi karşılarım.

612. Zaman ibret aynasıdır.

613. Zaman kendine uymazsa kendini zamana uyduranlar. en akıllı kimselerdir.

614. Zaman sana uymaz sen zamana uyacaksın.

615. Zaman uzasa sonu gecikse bile sabreden mutlaka zafere ulaşır.

616. Zamanı değilse çok konuşma suskunlukla süsle aklını.

617. Zamanının bir kısmı maziye karıştı. Geride kalan günlerinin sayısı da belli değil fırsat varken çalış.

618. Zamanın icaplarına uymayanlar sürüden ayrılmış koyunlar gibi geri kalırlar.

619. Zayıfları ziyaret etmek alçak gönüllüğünündendir.

620. Zenginlik gurbette bir vatan Fakirlik vatanda bir gurbet gibidir.

621. Zenginliği görüntülemek şükürden sayılır.

622. Zenginliğin en yücesi dilekleri terk etmektir.

623. Zulme ve kötülüğe karşı çıkmayan daha belasına uğrar.

(*) 28. Hz. Ali efendimizin güzel sözleri çok fazla olmasına rağmen onların Hutbe ve mektuplarda olanlarla kendilerini ilgilendiren bölümlerini bu bölüme almadık.

(**) Bu Makale Kazım Balaban’ın Hz. Ali’nin Erdemleri adlı kitabından alınmıştır.

Designed by Bay Ads