Alevilik Kisa Tanimi (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu)

Alevilik Kisa Tanimi

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ( AABF )

 

Alevilik; Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde tasıyan, Hz.Ali’nin adaletinden ayrılmayan,
temelinde insan sevgisi bulunan, her dine, mezhebe, inanca saygı duyan ve hosgörüyle bakan,
dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen, eline, beline, diline sahip olma ilkelerini sart kosan ve bunu
musahiplik kurumu ile gerçeklestiren, gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi
ihtiyaçlarını gideren, insanları yasadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini
yargılamalarını sağlayan, esitlikçi, katılımcı, paylasımcı düsünceyi savunan, seriatın bağnaz
kurallarına bağlı olmayan ve onu reddeden, Đslam dinini kendine göre – Sünni inancının dısında
– yorumlayan; aslı doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüsü esitlik, hazinesi bilgi,
meyvesi sevgi hamuruyla yoğrulmus, insan-ı kâmil, yani erdemli insan yaratmayı öngören,
korkuyu asıp sevgiyle Tanrı’ya yönelen, En-el Hakk ile insanın özünde tartıyı gören, yaradan ile
yaradılan ikiliğinden Vahdet-i Vücut’a (Varlık Birliği) varan, edep ve ahlâklılığı yasamının
temeline koyan, insanı yücelten, hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan,
kisinin ahlak ve karakterli yasam ilkelerini belirleyen, dini biçim ve sekil olarak değil, inanç olarak
algılayan, dini bağımsız bir irade gücü ve Batın-i özelliğiyle evrimlestiren, akıl ve iman
bütünlüğünde birlestiren ve tüm bunları Kırklar Cemi’nden alınan ilhamla yürüten canların inanç
sistemidir.

Designed by Bay Ads